Aleksandar Vejnović

Aleksandar Vejnović

Voditelj kulture

aleksandar-vejnovic@web.de

Website

Aleksandar Vejnović, rođen 1991. u Vinkovcima, stručnjak je za medijsku kulturu sa sjedištem u Berlinu. Ima predznanje iz audiovizualne umjetnosti, komunikacije novih medija i kulturnog menedžmenta.

Od 2018. Vejnović drži predavanja iz teorije medija, interkulturalnog razvoja publike i zvučne umjetnosti. Trenutno predaje na Sveučilištu Jan-Evangelista-Purkyně Ústí nad Labem, Sveučilištu u Rijeci i Darmstadtu UAS.

Uz to, Vejnović dizajnira medijske umjetničke projekte za osnovne i srednje škole, kao i na otvorenom prostoru poput Unterwegova Hörweg – Mit dem Ohr u Dieburger Forst, stazi za slušanje proširene stvarnosti dostupnoj javnosti.

2018 godine Vejnović je sa svojim kolegama organizirao nekoliko simpozija i konferencija poput The Global Composition Conference.

Od 2013. do 2019. bio je istraživač u laboratoriju Soundscape & Environmental Media u Darmstadtu UAS. Njegov fokus istraživanja je 3D Audio, Fulldome Cinema i Estetika medija. Njihov rad predstavljen je na brojnim događanjima poput koncerata, izložbi i predavanja, npr. u ZKM-u u Karlsruheu.