Ana Meštrović

Ana Meštrović, PhD, Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku, Centar za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost

https://infocov.uniri.hr/ana-mestrovic/

Ana Meštrović je izvanredni profesor na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Diplomski studij završila je na Filozofskom fakultetu u Rijeci, smjer matematika i informatika 2001. godine. Magisterij iz područja društvenih znanosti, polje informacijske znanosti stječe 2005. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilište u Zagrebu, a doktorat znanosti iz istog područja 2009. godine.

Trenutno je glavni istraživač na projektu „Višeslojni okvir za karakterizaciju širenja informacija putem društvenih medija tijekom krize COVID-19 (InfoCoV)“ i voditeljica na projketu „Postupci mjerenja semantičke sličnosti tekstova (SemText)“ koji financira Sveučilište u Rijeci.  Do sada je sudjelovala na preko deset znanstveno-istraživačkih projekata, objavila je preko 70 znanstvenih publikacija iz područja obrade prirodnog jezika i kompleksnih mreža. Urednica je u časopisu Information Processing and Management (Elsevier) i u časopisu Complexity (Hindawi). Dobitnica je nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za transfer znanja za projekt SyllAssist (2019.) i nagrade za nastavnu izvrsnost koju dodjeljuje Sveučilište u Rijeci (2017.)

Područje njezina znanstvenog i istraživačkog interesa obuhvaća općenito područje umjetne inteligencije s naglaskom na nekoliko domena: predstavljanje znanja, jezične i semantičke tehnologije, analiza prirodnog jezika te analiza kompleksnih mreža

Her research interest includes artificial intelligence in general, natural language, knowledge representation and networks analysis. She is an expert in various NLP tasks such as keywords detection, information extraction, text classification, etc.