Bojan Crnković

Bojan Crnković, doktor znanosti i izvanredni profesor na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Autor je 17 znanstvenih članaka iz područja matematike i primijenjene matematike. Izlagao je na više znanstvenim konferencijama te je sudjelovao u provedbi više znanstvenih i stručnih projekata. Autor je brojnih predavanja i radionica primarno namijenjenih popularizaciji matematike te je sudjelovao u osmišljavanju i izvedbi većega broja popularizacijskih projekata na matičnom odjelu.

https://portal.uniri.hr/portfelj/1289

https://inamath.uniri.hr/

https://www.facebook.com/inamath