Doc. art. Darija Žmak Kunić

Darija Žmak Kunić (r. 1978., Rijeka) multimedijska je umjetnica koja se uglavnom bavi umjetničkim objektima  – instalacijom i video instalacijom, te umjetničkom praksom uz zvučne eksperimente, crteže, skulpturu/kiparstvo i performans. Autorica je službeni status umjetnice dobila od 2010. do 2017. godine kada je primljena na Akademiju primijenjenih umjetnosti u Rijeci.

Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (BFA, 2003.) gdje je uspjela ostati, raditi i steći različita stručna iskustva u umjetničkoj produkciji, organizaciji i organizaciji i osmišljavanju izložbi, mentorstvu djece, studenata i odraslih (HDLU Zagreb, SC Galerija, Škola za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn Studio Tanay,..).

2008. godine diplomirala je na Akademiji za likovnu umjetnost i dizajn na Sveučilištu u Ljubljani te stekla zvanje magistra umjetnosti (MA).

Od 2000. godine kontinuirano izlaže na raznim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Njezina umjetnička praksa također se sastoji od sudjelovanja na brojnim žiriranim i konceptualnim skupnim izložbama, produkcijama site-specific radova i grupnim akcijama.

Od 2005. godine radi kao docentica na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci.

2009. godine sudjelovala je kao hrvatski predstavnik u području vizualnih umjetnosti s radom Mjesečari na 14. Biennalu mladih umjetnika Europe i Mediterana u Skoplju.

Osim umjetničkog izražavanja, rada i stvaralaštva, njezina je djelatnost posvećena kulturnoj animaciji i uključivanju lokalne zajednice i drugu publike u interaktivni umjetnički angažman koji se bavi zajednicom, trendovima i umjetničkim konceptima. Pokrenula je dva dječja festivala kulturne umjetnosti: Volos – dječji likovni festival i Moho – festival zabave i znanosti za djecu koji se kontinuirano održavaju od 2013.  godine. Volos i Moho festivale vodi kao programski i umjetnički voditelj.

Oženjena je. Majka dvoje djece. Živi i radi u Voloskom.

zdarija78@gmail.com

https://www.facebook.com/atelierZmak/