Davorka Begović

Davorka Begović (Zagreb, 1984.) diplomirala je muzikologiju na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Proteklih 15 godina radi na području kulture i umjetnosti: aktivna i kao programatorica i selektorica, ali i kao producentica i organizatorica glazbenih i drugih kulturnih projekata. Od samih početaka bila je stručna suradnica Kulture promjene SC-a, a od 2011. umjetnička je voditeljica Muzičkog salona Kulture promjene. Inicirala je i pokrenula, te umjetnički, programski i produkcijski vodi međunarodni festival Izlog suvremenog zvuka te programski ciklus Rezidencije Muzičkog salona. Niz godina radila je u najužem produkcijskom timu Motovun Film Festivala; bila je angažirana u uredu CineLinka Sarajevo Film Festivala; radila u filmskoj produkcijskoj kući Spiritus Movens te surađivala sa Studiom dim u produkciji kratkih igranih filmova. Nakon višegodišnjeg producentskog iskustva posvećuje se umjetničkom i programatorskom radu te se usavršava i specijalizira za područje suvremene glazbe i srodnih izričaja. Također, objavljuje članke u novinama i časopisima, piše tekstove za diskografska i druga izdanja, vodi okrugle stolove i drži gostujuća predavanja na Sveučilištima u Zagrebu i Rijeci.