Dijana Protić

Dijana Protić (1985., Zagreb) diplomirala je dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Doktorandica je  doktorskom studiju ‘Izdavaštvo i mediji’ pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Redateljica je više kratkih i dokumentarnih filmova te voditeljica nekoliko filmskih radionica nastalih  u produkciji Sintomenta. U ožujku 2015. dobila financijsku potporu za doktorande Sveučilišta u Rijeci za projekt ‘Istraživanje o korištenju digitalne tehnologije u nastavi“. Znanstveni interes veže uz proučavanje digitalne i vizualne umjetnosti, znanost o slici, odnosu digitalne tehnologije i umjetnosti. U 2017.godini sa znanstvenim izlaganjem na temu Media Scape-a,  sudjelovala je na dvije najvažnije europske konferencije posvećene digitalnoj i multimedijalnoj umjetnosti. Prva konferencija  ‘Open Fields 2017: Virtualities and Realities’,održana je u okviru Rixc umjetničko-znanstvenog (Art Science)festivala je u Rigi, Latvija. Druga konferencija ‘RE: TRACE’, za povijesti medijske umjetnosti i tehnologije održana je u organizaciji Dunavskog Sveučilišta u Kremsu.

Trenutno radi na istraživanju za disertaciju  u kojoj se bavi umjetničkom praksom u novim medijima u Hrvatskoj i Sloveniji u razdoblju od 1988.-2008., te na razvoju scenarija za dugometražni dokumentarni film.