Ingeborg Fülepp

http://www.fuelepp.com/

Rođena 1952 u Zagrebu. Živi i radi u Rijeci, Berlinu i Zagrebu.

1973 maturira na Školi primijenjene umjetnosti u Zagrebu, Odjel grafika. 1977 diplomira filmsku montažu na Akademiji za kazalište, film i televiziju (danas Akademija dramske umjetnosti) u Zagrebu (mag.art.) Od 1985 – 1988 postdiplomski studij filma, videa i multimedija na Harvard University i Massachusetts Institute of Technology, the Media Lab. Magisterira 1988 na Harvard School of Education (Ed.M.)

Od 1978 do 1993 predaje Filmsku i TV montažu na Akademiji dramske umjetnosti (ADU). Od 1983 predaje film, video i multimedije na raznim visokim školama i univerzitetima u SADu, Velikoj Britaniji, Holandiji, Austriji i Njemačkoj. Od 1997 do 2002 kao gost profesor predaje Video scenografiju na Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) Potsdam, Babelsberg, a od 1997 do danas predaje video produkciju na Hochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW) u Berlinu. Od 2013  – 2019 godine predaje Nove medije kao izvanredni profesor na Akademiji primijenjenih umjetnosti (APURI). Od 2013 do 2016 prodekanica je za međunarodnu suranju. Od 2019 je u mirovini ali nastavlja rad kao voditeljica Centra za inovativne medije APURI.

U svojstvu montažera slike i zvuka radila je na mnogim igranim dugim i kratkometražnim filmovima, dokumentarnim televizijskim produkcijama, reklamnim i muzičkim spotovima, te kao asistent montaže na hrvatskim i međunarodnim filmskim produkcijama. Među ostalim sa četvero Oskarovca: Branko Lustig, Hoton Foot, Dušan Vukotić i Stirling Silliphant.

Kao umjetnica ostvaruje mnogobrojne radove na grupnim i samostalnim izložbama iz područja umjetničkih video, interaktivnih i multimedijskih instalacija. Njeni radovi prikazivani su među ostalim u Neue Nationalgalerie u Berlinu, Muzeju suvremene umjetnosti (MSU) u Zagrebu, Muzeju moderne i suvremene umjetnosti (MMSU) u Rijeci, te mnogim privatnim i nacionalnim galerijama širom svijeta. Od 1996 do 2002 surađivala je na umjetničkim produkcijama medijske umjetnsoti u okviru Studija za elektro-akustičku glazbu Akademie der Künste u Berlinu.

Kao kustos i organizator izložba medijske umjetnosti organizirala je mnogobrojne međunarodne izložbe i skupove. Od 1993 – 2014 “Media-Scape” u Zagrebu, Novigradu i Rijeci, te od 2006-2009 “Strictly Berlin” u Berlinu i Glowing Globe od 2019 u Rijeci. Kao izvanredni professor ostvaruje izložbe studentskih radova iz područja medijske umjetnsoti u Rijeci, Zagrebu, Berlinu i Karlsruheu.

Aktivno sudjeluje na mnogim međunarodnim znanstvenim skupovima, izložbama i festivalima u gradovima Evrope, USA i Australije.

Radila je na nekoliko EU projekata: 1998 do1999 European Media Arts Workshop (EU Media II Programm) u Parizu, Cardiffu i Barceloni. Od 2008 do 2011 X-OP, a od 2013 do 2015 ADRIART.

Od 2013 do 2014 član je komisije za izvedbu koncepta za prijedlog kandidature grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture (EPK) 2020.

Član je Harvard Club of Croatia i Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU) u Zagrebu.

Od 1991 do 2012 vodila je neprofitabilnu organizaciju “Media in Motion Berlin – Zagreb” u suradnji sa Heikom Daxlom, a sa kojim je ostvarila i mnoge umjetničke projekata i izložbe. Predavanje o radu Media in Motion 1990-2012 (Heiko Daxl and Ingeborg Fülepp)  “Sinergija slike i zvuka u umjetnosti”, Filmaktiv, Rijeka 2014.

2017 osniva Centar za inovativne medije (CIM) na Akademiji primijenjenih umjetnosti, čija je i voditeljica.

Nagrada za životno djelo Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu i Zahvalnica za ostvarena postignuća u 2021. godini koja su doprinjela promicanju Sveučilišta u Rijeci (Novi List)

Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za ostvarena postignuća u 2021 godini.