Jelena Ban, Miranda Mladinić Pejatović, Marin Dominović

Jelena Ban, Miranda Mladinić Pejatović, Marin Dominović

 

Miranda Mladinić Pejatović, Izvanredni profesor

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

– Voditelj kolegija Farmakologija i Molekularna neurobiologija

– Sudjelovanje u nastavi kolegija: Personalizirana medicina, Tkivno inženjerstvo, Nanomedicina, Fiziologija, Introduction to Neuroscience, International Summer School in Pathophysiology and Public Health

– Istraživanje: područje molekularne neurobiologije (istraživanje molekularnih i staničnih mehanizama uključenih u patofiziologiju ozljeda leđne moždine i živčanu regeneraciju)

Institucijske funkcije: Zamjenica Pročelnice odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (od travnja 2018.) Predstojnik Zavoda za molekularnu i sistemsku medicinu (od studenog 2016)Erasmus koordinator / član povjerenstva za međunarodnu suradnju Odjela za biotehnologiju (2015-2018)

Član Stegovnog povjerenstva Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (od 27.11.2015), Član Savjeta Senata Sveučilišta u Rijeci (od 2016), Član Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci (od 22.11.2016), Član Povjerenstva za izradu analize i stanja i prijedloga mjera s ciljem razvoja Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (od 9.10.2017), Član Sručnog Vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci (od travnja 2018) SISSA Trieste, Neurobiology Department, Trst, Italija

Spinal Persons Injury Neurorehabilitation Applied Laboratory (SPINAL), Institut of Fisical Medicine and Rehabilitation (IMFR) Udine, u suradnji sa SISSA/ISAS (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati/International School for Advanced Studies, dr. sc. SISSA/ISAS) Trst, Italija

Istraživački projekt “Molecular mechanisms of cell death after spinal cord injury”, djelatnost je uključivala mentoriranje diplomanada, doktoranada i post-doktoranada

Jelena Ban, Docent

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, znanstveno-istraživački rad, istraživanje utjecaja nanostrukturiranih podloga i trodimenzionalnih struktura (3D scaffolds) na rast i diferenciranje glijalnih i živčanih stanica; molekularna i stanična biologija, fluorescentna konfokalna i mikroskopija atomskih sila

International School for Advanced Studies (SISSA), Odjel za Neurobiologiju, Trst, Italija (www.sissa.it), “nanopatterned” podloga na diferenciranje embrionalnih matičnih stanica u živčane stanice (Nanoscale Project i utjecaja trodimenzionalnih struktura (3D scaffolds) na aktivnost i formiranje disociranih hipokampalnih mreža (Neuroscaffolds, molekularna i stanična biologija, micro-contact printing, fluorescentna konfokalna i mikroskopija atomskih sila

Dr. sc. Marin Dominović dipl. sanit. ing.

Odjel za biotehnologiju Zavod za molekularnu i sistemsku biomedicinu

Doktor znanosti, Poslijediplomski studij “Biomedicina”Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Diplomirani sanitarni inženjer, Sanitarno inženjerstvo, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo: Poslijedoktorand, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Znanstveni novak / Asistent, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci