Mladen Petravić

prof. dr. sc. Mladen Petravić, Redoviti profesor

http://portal.uniri.hr/Portfelj/1339

Diplomirao i magistrirao eksperimentalnu fiziku kondenzirane tvari na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iselio u Australiju 1988. godine. Doktorirao eksperimentalnu fiziku površina i poluvodiča na Australian National  University (ANU) u Canberri, Australija (1993). Sedamnaest godina vodio Laboratorij za masenu spektroskopiju na ANU. Početkom 2006. vratio se u Hrvatsku i zaposlio na Sveučilištu u Rijeci.

ZNANSTVENO STRUČNO USAVRŠAVANJE 1988-2006. Department of Electronic Materials Engineering, Research School of Physical Sciences and Engineering, Australian National University, Canberra, Australija

Department of Chemistry, Technion, Haifa, Izrael

1996, 1998, 1999. Sinkrotron LURE, Orsay, Francuska

Department of Physics, The Royal Institute of Technology, Stockholm, Švedska

Osaka National Research Institute, Osaka, Japan

2002-2003. Argonne National Laboratory, Chicago, SAD