Sara Pavičić

Sara Pavičić rođena u Rijeci. Diplomirala kiparstvo 2011 na Akademiji Likovnih Umjetnosti u Zagrebu te 2018 diplomirala grafički dizajn sa specijalizacijom u javnom i privatnom na Akademiji Willem de Kooning u Rotterdamu. Tjekom svojeg obrazovanja pokazuje interes prema marginaliziranim društvenim temama, od lokalnih do globalnih pitanja. 2017 zavšava staž u ESTEC-u (Europskom Svemirskom Istraživačkom i Tehnološkom Centru) gdje razvija svoje istraživanje o samo-održivim materijalima i samo-razvojnim formama za ekosustav na Marsu.