Sarah Czerny

Docentica socijalne antropologije na Sveučilištu Rijeka, Odjel za kulturalne studije. Predaje kolegije Intredisciplinarnost, Znanost i društvo, Odnos čovjeka i životinje, Kultura mita, Kulturna geografija i Uvod u socijalnu antropologiju.

Doktorat i magisterij  ostvarila na Sveučilištu Edinburgh, Odjelu za socijalnu antropologiju. Stipendiju za doktorat je dobila od  “the Economic and Social Research Council”, Ujedinjenog kraljevstva.

Momentalno se bavi istraživanjem i produkcijom stručnog znanja kod konzumacije mlijeka (ljudskog, magarčevog, kravljeg, kozjeg i ovčjeg), sa posebnim naglaskom na mikrobnu politiku.