Vedrana Mikulić

Vedrana Mikulić, profesor matematike i informatike

Predstojnik Zavoda za diskretnu matmatiku (od 2011. godine), Erasmus koordinator, koordinator za međunarodnu suradnju, predstavnik Odjela u Povjerenstvu za implementaciju e-učenja Sveučilišta u Rijeci, predstavnik Odjela u Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, voditelj Radne grupe za informiranje javnosti o aktivnostima Odjela za matematiku.

Održavanje nastave, predstavnik Odjela u Povjerenstvu za implementaciju e-učenja Sveučilišta u Rijeci, Koordinator za međunarodnu suradnju, održavanje mrežnih stranica Odjela

https://portal.uniri.hr/portfelj/735

Vedrana Mikulić Crnković rođena je 1979. godine u Rijeci gdje je završila osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. 2009. godine stekla he doktorat znanosti (područje: prirodne znanosti, polje: matematike) Sveučilišta u Zagrebu. Izvanredna je profesorica i predstojnica Zavoda za diskretnu matematiku na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci.

U dosadašnjem radu, bila je ili je nositelj na 12 kolegija na studijima Odjela za matematiku, jedan je od voditelja Seminara za konačnu matematiku na doktorskom studiju matematike, sudjelovala je kao vanjski suradnik u nastavnim aktivnostima na Učiteljskom fakultet u Rijeci, Građevinskom fakultet u Rijeci i Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru te je vodila 27 završnih i diplomskih radova. Dobitnica je dvije nagrade za poseban doprinos e-učenju na Sveučilištu u Rijeci 2010. i 2011. godine.

Njezin znanstveni interes je u području kombinatorike i diskretne matematike te teorije kodiranja. Bila je ili je suradnik na više znanstvenih projekata, objavila je 18 znanstvenih radova i aktivno sudjelovala na 15 međunarodnih znanstvenih skupova. Trenutno je suradnik na projektu Combinatorial Objects and Codes (voditelj: Dean Crnković) financiranom o HRZZ, suvoditelje je HR-SLO bilateralnog projekta Kodovi, njihovi konzervatori i pripadne incidencijske strukture i voditelj projekta Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni i konačne geometrije financiranog od Sveučilišta u Rijeci te mentor dvjema doktorandicama. 2009. godine dobila je nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za područje tehničkih i prirodnih znanosti u kategoriji znanstveni novaci/asistenti u akademskoj godini 2008/2009.

Uz znanstvenu i nastavnu aktivnost, vrlo je aktivna u popularizaciji znanosti za koju je dobila i Državnu nagradu za znanosti za 2020. godinu (godišnja nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti,  područje prirodnih znanosti). Autor je brojnih popularnih predavanja i radionica (više od 40 različitih aktivnosti), organizirala je brojne popularizacijske aktivnosti (Festival znanosti 2013-2020, Večeri matematike 2014-2020, Izložba Imaginary – čarobna matematika u Rijeci 2016, natjecanje Tetragon 2013-2020, Otvoreni dan sveučilišnih odjela 2013-2020, natjecanje Društva matematičara i fizičara, …), vodila je više projekata s ciljem popularizacije znanosti, matematike i matematičkih studija (Imaginary – čarobna matematika 2016, Imaginary – čarobne matematičke projekcije 2018, MathEscape – virtualni matematički bijeg room 2019, Matematički cirkus 2020 …), matematička izloža Taxi geometrija u Rijeci 2021 i aktivno je sudjelovala u mnogim aktivnostima i projektima koja za cilj imaju popularizaciju znanosti (Mini Makers Fair Trst, Science Picnic Trst, Maj mesec matematike u Beogradu, Europska noć istraživača Rijeka, International Day of Mathematics, projekt Imaginary instituta Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, Rijeka – EPK2020, ESOF2020 Science in the City Festival, projekt Budi++ Centra tehničke kulture Rijeka, …). U 2020. godina dobila je nagradu The Elsevier Mathematical Sciences Sponsorship Fund 2020 za dizajn i provedbu popularizacijskih i edukativnih aktivnosti.

Aktivna je i u stručnom radu te je održala više stručnih predavanja za nastavnike, objavila je 7 stručnih radova, organizirala nekoliko stručnih skupova (Riječki matematički susreti), izlagala na više stručnih skupova i sudjelovala u stručnim projektima (ESF projekti STEMp i  OPTILIFE, Eramsus+ projekt RAPIDE, HORIZONT2020 projekt YUFERING, EU projekt STEM(AJMO!)). Voditeljica je Erasmus+ projekta (Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse): InAMath (Interdisciplinary Approach to Mathematical Education).

https://inamath.uniri.hr/

https://www.facebook.com/inamath