Nužnost izlaza / Emergency Exit 2021-2022

Provedba projekta podržana je od  Sveučilišta u Rijeci, Sektor umjetnički projekti.

(PROGRAM je u nastavku dolje)

Video dokumentacije: su na YouTube kanalu

Trajanje 1 godina uz mogućnost nastavaka

Istraživačko područje: umjetničko, novomedijske umjetnosti, umjetnost proširene i virtualne stvarnosti, umjetna inteligencija

Krizom COVID-19 mnogi su procesi povezani s razvojem i uporabom digitalne tehnologije postali vidljivi i široko primjenjivi u praksi. Fokus društvenih događaja, uključujući obrazovanje i umjetnost, prebacuje se na digitalni prostor. Ciljevi tečaja su podizanje svijesti i istraživanje isprepletanja umjetničkog i znanstvenog, javnog i privatnog, fenomena dezinformacija, cenzure, algoritamskog populizma, vezanog uz likovno obrazovanje, rad i prezentaciju. Znanje stečeno suradnjom matematičara i umjetnika, kroz interdisciplinarni pristup, rezultirat će e-knjigom koja će okupiti iskustva i umjetničke oblike razvijene kroz projekt.

Predviđeni su programi predavanja, podcasta, konferencija, radionica i on-line kolegija, otvorenih za sudionike svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci i prijavljenih na otvoreni natječaj, na državnoj i međunarodnoj razini uz mogućnost sudjelovanja u YUFE mreže. Polaznici će biti izabrani putem javnog natječaja. Svi sudionici bit će pozvani da sudjeluju u daljnjim umjetničko-znanstvenim aktivnostima Sveučilišta u Rijeci i šire. Svi rezultati projekta bit će dokumentirani, arhivirani i prezentirani u raznim formama, uključujući objedinjenje svih aktivnosti  u elektroničku knjigu kaoi  izložbu na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci.

Voditelj: Izv.prof. mag.art Tomislav Brajnović, APURI; Suradnici: Izv.prof. mar.art.mr.sc. Ingeborg Fülepp, CIM APURI, izv.prof. dr.sc. Vedrana Mikulić-Crnković UNIRI Matematika, izv.prof. Ana Meštrović, UNIRI Odjel za informatiku, Dijana Protić , mag. art, doktorandica FFRI,

ROGRAM za YUFE studente – zimski semestrar 2021/2022.

27. 01. 2022. Studenti prezentiraju finalne projekte. Evaluacija mentora.

20. 01. 2022. Studenti prezentiraju svoje projekte u razgovarima s mentorima.

13. 01. 2022. Vedrana Mikulić Crnković i Bojan Crnković, Matematika i umjetnost ili Matematika protiv umjetnosti

Jednako kao i umjetnost, matematika je često zarobljena u tradicionalnim kalupima po pitanju percepcije, prezentacije, proučavanja i poučavanja matematičkih sadržaja i koncepata.

Iako se na prvi pogled može učiniti da matematika i umjetnost nemaju dodirnih točaka, one se često isprepliću i jedna su drugoj potpora. Matematika pomaže umjetniku da svoje ideje pretoči u stvarnost, bilo upotrebom konkretnih tehnika crtanja i likovnog stvaranja koje su baziranje na matematičkim zakonitostima ili konkretizacijom apstraktnih ideja upotrebom analitičkog načina razmišljanja kojemu nas matematika uči. U predavanju ćemo prikazati neke primjere takvih aktivnosti.

S druge strane, umjetnost pomaže matematici da pokaže svoje drugo, neki bi rekli pravo lice, da svim razotkrije svoju zadivljujuću apstraktnu prirodu. U predavanju ćemo prikazati neke primjere takvih aktivnosti.

Možemo odnos matematike i umjetnosti prikazati i kao borbu objektivnosti i subjektivnosti iako je nekad teško razlikovati stvaranja koje su posljedica preciznog matematičkog algoritma od onih koji su stvorena od strane umjetnika kao posljedice vrhunske kreativnosti ili od onih koje su dio prirode koja nas okružuje. U predavanju ćemo polemizirati i takve situacije.

Nadamo se da ćemo vas uvjeriti da suradnjom matematičara i umjetnika nastaju novi, interdisciplinarni načini prezentacije kako umjetničkih tako i matematičkih sadržaja.

23. 12. Studenti predstavljaju  “Works in Progress”

16.  12. 2021. Aleksandar Vejnović (D/HR). Ekologija zvuka: Razmišljanja o slušnoj kulturi u vremenu nakon pandemije. Soundcloud,  (YouTube na Engleskom)

U ovom predavanju studenti će se upoznati s principima akustične ekologije i metodama poticanja novih načina za oblikovanje slušne kulture u vremenu nakon pandemije. Pojavljuju se povezana pitanja kao što su: što čini kulturu sluha nakon pandemije? Kako možemo koristiti tehnologiju za preosjetljivost? Koje se strategije mogu razviti kako bi se obrazovalo slušanje, proširila slušnost i podiglo društvo na višu razinu svijesti?

09. 12. 2021. Michael Saup, 1001 Suns (D), moderator Tomislav Brajnović, (YouTube na Engleskom)

“Arheologija budućnosti” je umjetnički govor o pomaku s digitalne umjetnosti koja koristi bitove pohranjene putem elektrona na nuklearnu umjetnost koja koristi zračenje koje se oslobađa putem atoma. Paradigme informacijskog društva mijenjaju se otkrićem našeg konačnog kulturnog naslijeđa: velikog crteža nuklearnom olovkom na platnu vremena, a sve to uspješno su napravile samo dvije generacije. Stoga se kolektiv koji je postao poveznik suočava s korektivom.

02. 12. 2021. Joanna Hoffmann and Mechthild Feist, Moderator Ingeborg Fülepp (HR), (YouTube na Engleskom)

Joanna Hoffmann (D/PL), RhiZone: [PapiLLa]: http://www.johoffmann.com/papilla_eng.htm ; http://www.johoffmann.com/papilla_ar.html

Mechthild Schmidt-Feist (D/USA), Engaged Media: Lalbagh Tree Story.

25. 11. 2021. Vladislav Knežević (HR), Povečajte rezoluciju vaše percepcije, moderator Dijana Protić (HR), (YouTube na Hrvatskom)

Osobitu sklonost pokazuje prema suvremenim umjetničkim praksama od moderne, rane avangarde, konceptualne umjetnosti, fluxusa, kompjuterske umjetnosti u kontekstu Novih Tendencija NT Zagreb), videoumjetnosti i eksperimentalnog filma. Nadovezujući se na tu tradiciju, bavi se audiovizualnim istraživanjima koja, kao konceptualne osnove u fokusu interesa postavljaju znanstveno-tehnološke teorije i prakse, a radikalno utjeću na društvene procese i psihološka stanja. U filmovima pokušava generirati intenzivnu doživljajnost medija, fragmentirane narative ali i začudne formalne filmske strukture s naglaskom na problematiku percepcije slike i zvuka. Fuzionira žanrovske obrasce u hibridne filmske forme kojima nastoji ukazati na nove mogućnosti i pozicije za eksperimentiranje prema progresivnom audiovizualnom djelovanju. AQUALIA / Promo-Chorus Cut (2021)

11. 11. 2021. Tomislav Brajnović,  Recenzent 2, (HR), moderator Ingeborg Fülepp (HR) (YouTube na Hrvatskom)

U svom radu autor dobro uočava problem koji je po svojoj strukturi temeljni( jer doista živimo u vremenu gdje se ljudi optužuju za „loš ukus“, ali ne i za „lošu etiku“. No ja bih sugerirao detaljniji opis „ umjetničkog pedagoga“, onoga koji treba biti korektiv: zauzimanje stava i poticanje onih koje se poučava o vrijednosti vlastitog stava mora biti slobodno za sve svjetonazore u traženju „zajedničkog nazivnika“ i preživljavanju globalnog etosa. Dakle, kako ćemo znati da je osobni primjer i naš integritet valjana polazišna točka? Koje su to temeljne vrijednosti na kojima će počivati borba za „očuvanje čovječnosti“?

04.11. Maurice Benayoun, Value of values, Transactional Art on the Blockchain

The lecture and discussion is part of the exhibition opening of Glowing Globe, Artificial Art Alienated Rijeka and Zagreb 2021

27. 10. Dijana Protić: Graditeljice maestrala,  projekt virtualne stvarnosti, Metodologija u umjetničkom istraživanju.  (HR), moderator Ingeborg Fülepp (HR) (YouTube na Hrvatskom)

Na primjeru umjetničkog istraživanja koje je rezultiralo Graditeljicama maestrala,  projektom virtualne stvarnosti Dijana Protić je predstavila metodologiju svog umjetničkog istraživanja. Unazad tri godine naglasak je stavljen i na treći bitan case study – brodogradilište Greben. Sažetak iz predgovora: „Umjetničko istraživanje Dijane Protić tamo je započelo još 2017. godine s fokusom na ženske perspektive i iskustva rada u Grebenu, a kao okosnica istraživanja postavljena su kazivanja Lučanki/bivših radnica Grebena. Iako je inicijalna ideja bila istraživanje pretočiti u film, ubrzo se medij VR instalacije pokazao kao bitan novi element za produbljivanje teme i moguću interpretaciju „utišane” ženske povijesti brodogradilišta. U suradnji s Martom Stražičić i Manjom Ristić projekt je dobio novu vizualnu i akustičnu dimenziju kojima se promišljaju i nove forme prezentacije industrijske baštine i specifičnog ženskog sjećanja ključnog za (pre)ispisivanju službene i neslužbene lokalne povijesti.“ Lea Vene, kustosica projekta.

21. 10. 2021. Ingeborg Fülepp: Ples s robotima: instalacije, performans i kazališna predstava nedavno viđena u Berlinu.  (YouTube na Engleskom)

Usprkos pandemiji, u Berlinu se u nekoliko dana moglo doživjeti različita kulturna događanja od kojih su neki predstavili najnoviji razvoj medijskih umjetničkih instalacija, performansa i kazališnih predstava.
U prezentaciji će se  ti projekti predstaviti uz popratne video dokumentacije, fotografije i  poveznice.

14. 10. 2021. Uvod, Tomislav Brajnović, Ingeborg Fülepp, Vedrana Mikulić, Dijana Protić

17. 05. 2021. Ana Meštrović: Kako pristupi temeljeni na umjetnoj inteligenciji mogu pomoći u upravljanju infodemijom?. Odjel za informatiku UNIRI (YouTube)

Ovo predavanje predstavlja pregled istraživačkih ideja i rezultata projekta „Višeslojni okvir za karakterizaciju širenja informacija u društvenim medijima tijekom krize COVID-19 – InfoCoV“, financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Glavni cilj InfoCoV projekta je praćenje informacija (jedan od četiri stupa upravljanja infodemijom) koji omogućuje bolje razumijevanje kriznog komuniciranja i infodemije. Ovo istraživanje uključuje pristupe iz domene umjetne inteligencije (AI), kao što su neuronske mreže i duboko učenje. Ova prezentacija će dati uvid u najsuvremenije tehnologije u području obrade prirodnog jezika (NLP) i neka njihova ograničenja. Dodatno, bit će prikazano kako se NLP pristupi mogu kombinirati s područjem analize društvenih mreža (SNA) u zadatku analize širenja informacija.