O Centru za inovativne medije

Centar za inovativne medije CIM-APURI, umjetnost, znanost, tehnologija, etika, ekologija

CIM TV – YouTube

https://www.instagram.com/cim_apuri/

https://www.facebook.com/cim.apuri.hr

Novomedijske umjetnosti u susretu znanosti i novih tehnologija, na temeljima etike, ekologije i samo-održivih sistema, te promociju znanja akademskoj i široj publici.

Centar za inovativne medije osnovan je pri Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, 2017. godine s ciljem povezivanja novomedijske umjetnosti, znanosti i tehnologije, na temeljima etike, ekologije i samo-održivih sustava.

CIM surađuje s drugim fakultetima Sveučilišta u Rijeci, na kojima se istražuju nova područja znanosti, te s drugim sveučilištima, institutima i ostalim kulturnim institucijama u stvaranju interdisciplinarnih i novomedijskih projekata.

CIM djeluje na nacionalnoj i međunarodnoj razini okupljajući priznate domaće i međunarodne umjetnike, znanstvenike i teoretičare u svrhu istraživanja i predstavljanja najnovijih dostignuća u suvremenoj umjetnosti, znanosti i tehnologiji.

Ciljevi centra su: promicanje umjetnosti kao važnog posrednika i pokretača promjena u svim segmentima društva, educiranje o primjeni najnovijih tehnologija u umjetnosti te poticanje na društvenu raspravu o mogućnostima funkcionalnijeg, kreativnijeg, raznovrsnijeg i dostupnijeg učenja. Navedene ciljeve centar će ostvarivati kroz sljedeće aktivnosti: radionice, predavanja, izložbe, tribine rezidencijalni programi te izdavanje zbornika radova, a koje su namijenjene široj javnosti.

Program CIM-a nudi mogućnosti inovativnih pristupa na području primijenjenih umjetnosti, 3D printinga, mikroskenera, virtualne (VR) i augmentativne stvarnosti (AR), interaktivnog videa, kompjuterske grafike i animacije, te raznih aspekata kreativnog stvaralaštva pod kojim se podrazumijeva primjena suvremene glazbe i zvuka u medijskom okružju (film, video i Internet).

VODITELJ
Ingeborg Fülepp, izvanredni profesor APURI

POKROVITELJSTVO
UNIRI, prof. Snježana Prijić-Samaržija, rektor
APURI, prof. Letricija Linardić, dekan

STALNI ČLANOVI
Aljoša Brajdić, izvanredni profesor. prodekan za opće poslove, APURI, Tomislav Brajnović, izvanredni profesor, pročelnik Katedre intermedija, Darija Žmak Kunić, Doc. art.APURI, Sanjin Stanić, umjetnički suradnik, APURI, video dokumentacija, Dijana Protić, doktorandica, Sveučilište Rijeka, Filozofski fakultet UNIRI, Elvis Krstulović, viši umjetnički suradnik, APURI, web dizajn & kodiranje, Korina Hunjak, asistent APURI, dzajn vizualnih komunikacija, Marko Mrvoš, sudent APURI,   Ivan Vranjić, asistent, APURI, priprema tiska, Lucija Polonijo, independent producer

SURADNICI
Jolanda Todorović, voditeljica Galerije Kortil, Rijeka; Davor Švaić, prodekan za međunarodnu, međufakultetsku i međusveučilišnu suradnju, Sveučilište Zagreb, Akademija dramske umjetnosti ADU;  Danko Friščić, prodekan za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, Sveučilište Zagreb, Akademija likovnih umjetnosti ALU; Sanja Filep, profesor, Sveučilište Zagreb, Arhitektonski fakultet,  Aleksandar Vejnović, umjetnik, menadžer, teoretičar, Dina Karadžić/Vedran Gligo, /’fu:bar/, Katarina Podobnik

SURADNIČKE  INSTITUCIJE

Sveučilište u Rijeci: Odjel za biotehnologiju, Centar za mikro i nano tehnologiju, Odjel za fiziku, Odjel za matematiku, Filozofski fakultet, Tehnički fakultet – RiTeh

SURADNIČKE NACIONALNE INSTITUCIJE

Sveučilište Zagreb: ADU Akademija dramske umjetnosti, ALU Akademija likovnig umjetnosti, Sveučilište sjever, Koprivnica

DRUGE INSTITUCIJE

Galerija Kortil, Festival znanosti Rijeka, Peek&Poke, Rijeka, ProDesign Rijeka, American Corner, Gradska knjižnica Trsat, Rijeka, Astronomski centar, Rijeka