Ana Meštrović 17. 5. 2021

Kako pristupi temeljeni na AI mogu pomoći u upravljanju infodemijom?

Predavanje izv. prof. dr. sc. Ane Meštrović s Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci iz područja obrade prirodnog jezika (NLP) i analize društvenih mreža (SNA) 17. svibnja u 19 sati.

Ovo predavanje predstavlja pregled istraživačkih ideja i rezultata projekta „Višeslojni okvir za karakterizaciju širenja informacija na društvenim mrežama tijekom krize COVID-19 – InfoCoV“, financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Glavni cilj projekta InfoCoV je praćenje informacija (jedan od četiri stupa upravljanja infodemijom) što omogućuje bolje razumijevanje krizne komunikacije i infodemije. Ovo istraživanje uključuje pristupe iz domene umjetne inteligencije (AI), poput neuronskih mreža i dubokog učenja.

Ova prezentacija dat će uvid u najmodernije tehnologije u području obrade prirodnog jezika (NLP) i neka od njihovih ograničenja. Pored toga, bit će predstavljeno kako se NLP pristupi mogu kombinirati sa područjem analize društvenih mreža (SNA) u zadaći analize širenja informacija.
Više: https://infocov.uniri.hr/hr/