Damir Medved “Etika, robotika, umjetna inteligencija (AI), kolaps kompleksnih društava”

Damir Medved: Etika, robotika, umjetna inteligencija (AI), kolaps kompleksnih društava

Predavanje će se dotaknuti sljedećih “izazova robotizacije i AI” : Koji su etički problemi robotizacije i posebno razvoja umjetne inteligencije? Kradu li nam roboti posao? Da li je moguće uopće zaustaviti širenje robotizacije? Da li je striktna implementacija Asimovljevih zakona moguća? Zašto je umjetna inteligencija inherentno agresivna? Pametni kućanski aparati, kuće, gradovi – hoće li nas strojevi proglasiti virusom koji samo troši resurse? Zašto propadaju kompleksna društva? I na kraju – ima li nade  ?