Sarah Czerny “Interdisciplinarnost, znanost, društvo” 19.12.2018

 

Što je interdisciplinarnost? Iako se koncept vrlo često koristi u akademskim
krugovima, na što znanstvenici zapravo misle znače kada koriste ovaj termin i
koriste li ga svi na isti način? 

Je li moguće uistinu biti interdisciplinaran? Ovo predavanje započinje promatranjem
koncepta disciplinarnosti, a potom se okreće obrisima različitih modela
interdisciplinarnosti.