Ursula Damm “Interaktivni i interspecifični eksperimenti medijskih arheoloških otkrića”

Ursula Damm, Ursula Damm “Interaktivni i interspecifični eksperimenti medijskih arheoloških otkrića, Suvremeni kibernetički i biometrički pristup

(“Interactive and interspecific experiments a media archaeological derivation – A contemporary cybernetic and biosemiotic approach.

06. 2017 Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, (Erasmus)