Srđa Hrisafović “Oblikovanje sa svijetlom”

Srđa Hrisafović “Oblikovanje sa svijetlom”

19.10.2015 – 28.10.2015

U okviru CEEPUS , Mobility Application Sheet, CIII-SI-0816-03-1516-M-86135 for CIII-SI-0816-03-1516 – ADRIART.CE

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci