Natječaj: Istraživanje i produkcija virtualne stvarnosti u filmskoj i novomedijskoj umjetnosti

Istraživanje i produkcija virtualne stvarnosti u filmskoj i novomedijskoj umjetnosti

Centar za inovativne medije Akademije primijenjene umjetnosti Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Akademijom dramske umjetnosti i Akademijom likovne umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu objavljuje natječaj za studente: “Povijesno futuristička virtualna šetnja”. Prijaviti se mogu svi studenti i alumni s riječkog i zagrebačkog Sveučilišta. Studenti će uz mentore na radionicama dobiti specifična znanja i iskustva vezana uz procese produkcije virtualne stvarnosti. Cilj radionica je osmišljavanje i provedba umjetničkih VR-projekata koji će po završetku biti predstavljeni u okviru izložbe Glowing Globe, Science-Fiction-Art u Rijeci od 13.-15. studenog 2019., a nakon toga će se prikazati i u Zagrebu.

Više trodnevnih radionice održavat će se djelomično na sve tri akademije, od ožujka do studenog 2019. Prijava treba sadržavati motivacijsko pismo i kratku biografiju (najviše do dvije kartice teksta).

Prijave se šalju na adresu cim@apuri.hr do 8. ožujka 2019. godine, do 23.59 sati.